Cevşen-ül Kebir' e İştirak Et

Bu hatim "Allah rızası için Ümmeti Muhammed'in maddi manevi dertlerine şifa, maddi manevi rızklarına bereket niyetiyle okunması" için açılmıştır ve en geç "29.05.2026" tarihinde tamamlanacaktır. Hatime iştirak etmek için aşağıda cevşenden bölümler alabilirsiniz. Cevşen-ül kebir programının kullanımıyla ilgili bilgi sayfanın aşağısında mevcuttur.
100 İstiğfar ve Sureler
Evrad-ı Kutsiye
Delail-in Nur
Sekine ve Dualar
Münacat-ül Kuran
Tahmidiye
Hülasat-ül Hulasa
Son Dualar
Celcelutiyye